Informujemy, że z dniem 1 wrzesnia 2016 roku
z chwilą wprowadzenia dziennika elektronicznego
zastępstwa będą publikowane w dzienniczkach ucznia, w sekcji planu zajęć.
Zastępstwa zaznaczane są czcionką pogrubioną.
Niezmiennie informacje o zastępstwach są również umieszczane w gablocie przy sekretariacie szkoły.

>>> Sprawdź zastępstwa / zaloguj się do eDzienniczka <<<