Aktualności
background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

Pożegnanie Pani Profesor Ireny Kocowskiej

kocowska        W dniu 6 czerwca zakończyła się ziemska droga zasłużonej dla naszej szkoły nauczycielki. Zmarła wieloletnia anglistka, Pani Profesor Irena Kocowska. Pracowała u nas etatowo przez 21 lat (1969-1990). Kolejne 9 lat (do roku 1999) przepracowała w niepełnym wymiarze, już jako nauczyciel emeryt. Ale Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I nie było jej jedynym miejscem pracy nauczycielskiej. W latach 1961 – 1966 nauczała w szkole podstawowej. Natomiast w okresie od roku 1966 do 1969 uczyła języka angielskiego w naszym  technikum hutniczym.
        Pani Irena przeżyła nieomal 87 lat. Urodziła się na polskim już Śląsku, w Tarnowskich Górach. Tam także, w  Gimnazjum Żeńskim, zdała egzamin dojrzałości w roku 1950. W latach 1950 – 1953 studiowała germanistykę we Wrocławiu. Po studiach, przez rok pozostała w stolicy Dolnego Śląska. Do Zawadzkiego przybyła z mężem w roku 1954. W trakcie pracy w liceum ukończyła Studium Przedmiotowo – Metodyczne w Piotrkowie Trybunalskim (1978) na kierunku filologia angielska. Uczestniczyła także w kursie anglistycznym dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii zorganizowanym przez British Council (1978). Pani Profesor, oprócz wypełniania codziennych obowiązków dydaktycznych, opiekowała się szkolnym kołem PCK. Za wieloletnią pracę pedagogiczną odznaczona została Honorową Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”, Medalem „40 – lecia PRL”, Odznaką „Zasłużony Opiekun PCK”, Odznaką Honorową PCK IV stopnia i Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniono również Panią Irenę Kocowską nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania. Życie jej przypadło na czasy burzliwe – II Rzeczpospolita, wojna światowa, PRL, przemiany po roku 1989. W wielkich latach 1980-1981 Pani Irena wstąpiła do NSZZ „Solidarność”.   
        Lata 1961-1999 to czasy, gdy niemal dwa pokolenia zawadczańskiej młodzieży spotkały Panią Irenę na swojej drodze. W tej drobnej postaci zamieszkiwał duch bystry i dzielny, a jednocześnie niezwykle skromny. Głos miała cichy, ale wyraźny. Za katedrą zachowywała spokój i uczciwość.  Wychowała wspaniałych synów. Ukochała swoje wnuki, które często wspomniała i na których odwiedziny czekała zawsze z niecierpliwością. Ostatnie lata życia spędziła otoczona troskliwą opieką najbliższych. Była to wielka nagroda za pracowitość, oddanie rodzinie i miłość. Żegnamy jedną z postaci, która przez wiele lat współtworzyła dawne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem. Niechaj ten krótki tekst będzie symbolem czci, pamięci i podziękowania od społeczności, której oddała 30 lat swego życia. Pogrzeb Pani Ireny Kocowskiej odbędzie się na zawadczańskim cmentarzu w dniu 12 czerwca od godzinie 13.00.


Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru "My o Nas"

To już piąty w tym roku szkolnym numer szkolnej gazetki "My o Nas"! Tematem numeru jest oczywiście pożegnanie absolwentów  - proponujemy więc lekturę artykułu dotyczącego "szkolnego baloniarstwa" oraz relację z uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły. Jak zwykle poświęcamy sporo miejsca wydarzeniom z życia szkoły. Możecie przeczytać, między innymi, jak przebiegał Dzień Otwarty, gdzie na wycieczce była klasa II a oraz grupa uczniów w ramach zajęć Aktywnego Biura Wycieczek. Informujemy również o sukcesach naszych uczniów w konkursach oraz o stypendium, które uzyskała Wiktoria z klasy  I t. Dla bardziej wymagających polecamy artykuł o motywacji (przyda się wszystkim, którzy jeszcze próbują poprawić oceny). Nie zabrakło też recenzji - tym razem Alicja poleca książkę Jojo Moyes.

Całość przeczytacie pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!AkjqTs6IJ2whlwO2ZCpfuOkxPC1-

Miłej lektury!

Redakcja

Kolejna lekcja wyjazdowa z WoS-u

            Zwyczajowo już rozszerzona grupa z wiedzy o społeczeństwie udała się do Warszawy na zwiedzanie siedzib centralnych władz Rzeczypospolitej. Były to kolejno: Sejm Rzeczypospolitej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, obie warszawskie siedziby Prezydenta Rzeczypospolite, oraz Sąd Najwyższy. Przy każdej z nich uczniowie wygłaszali referaty o historii budynku, jego obecnej funkcji i głównych lokatorach. Następnie rozdawali ulotki innym uczestnikom wyjazdu zawierające owe podstawowe informacje. Po przyjeździe do szkoły odbyła się ewaluacja wycieczki oraz powtórzenie materiału, który w najbliższym czasie stanie się przedmiotem specjalnego sprawdzianu. Niestety nie mogliśmy odbyć zwyczajowego spaceru wokół i po gmachu sejmu, który z w ostatnich dniach został zamknięty do zwiedzania dla obywateli z powodów „bezpieczeństwa” (tak nas poinformowała Wszechnica Sejmowa). Szkoda to wielka, że młodzi przedstawiciele „suwerena”, z powodu bieżącej walki politycznej, nie mieli prawa wstępu do siedziby „swojego” parlamentu.

 

w1w4w3w2

             Do grupy przyłączyli się koledzy z innych klas, którzy wraz z wychowawcami udali się na spacer po stolicy pod kierunkiem przewodnika. Ale o tym informuje już osobny materiał na naszym Facebooku.

Wycieczka do Warszawy klas 2a 2t i 3t

                 W pięknych, choć momentami gwałtownych, okolicznościach przyrody, zwiedzaliśmy wczoraj naszą stolicę. Uczniowie klas II T, III T i II A, wspólnie spacerowali alejkami łazienkowskiego parku, przypominali sobie historię  czasów króla Stasia, a następnie wsłuchiwali się w ciekawostki dotyczące najnowszych wydarzeń przedstawianych przez przewodnika. Zmęczeni, ale zadowoleni, postanowiliśmy wrócić tu za rok…

do artykułu

RODO - Klauzula informacyjna

INFORMACJA
ZWIĄZANA Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

             Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym informujemy o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.


KLAUZULA INFORMACYJNA

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Zawadzkiem informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych: uczniów i ich rodzin, pracowników i ich rodzin.
Cel przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.
Podstawa prawna przetwarzania wynika m.in. z:


- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.)

- przepisy o pracownikach samorządowych, jak również ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

- oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskiwania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
         Obowiązek podania danych osobowych wynika ze Statutu, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Zawadzkie, 21.05.2018 r.

A25 poszedł na rekord. Pierwsza zagraniczna podróż balonika z Zawadzkiego

         Tego jeszcze nie było! Oto po siedmiu latach mamy pierwszą, potwierdzoną wiadomość o lądowaniu balonika maturalnego z Zawadzkiego zagranicą. Pani Danutė Baškienė z miejscowości Dirkintai na Żmudzi (Republika Litewska, dystrykt Šilalė) odnalazła resztki po baloniku Adama Trojoka A25. Adam, twój balon poleciał 598 km. w linii prostej. Znając kaprysy wiatrów, to przeleciał pewnie o wiele większą odległość. Najkrótsza droga autem w te strony to aż 798 kilometrów.! Ale super! Na taką wiadomość warto czekać nawet siedem lat. Balon Adama jest absolutnym rekordzistą szkolnego baloniarstwa maturalnego. Niech żyje Litwa i Pani Danuta, która napisała:

Hello,
We found your balloon. It landed in Lithuania, Dirkintai village, Šilalė  district (cordinates 6154863/384100 ). Good luck with the exam ;)
Pagarbiai
Danutė Baškienė

 

Strona baloników maturalnych. Zobacz, gdzie tym razem lądowały nasze balony !!!

Na Wydziale Chemii UO

na wydziale chemiiJak co roku grupa uczniów liceum realizująca chemię w zakresie rozszerzonym wzięła udział w zajęciach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Zajęcia odbywały się w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki. Tym razem pojechała młodzież z klasy 2a.

            Uczniowie brali udział w dwóch wykładach. Pierwszy to wykład popularnonaukowy pt. "Wielkie miareczkowanie" dr Zygmunta Flisaka, który prowadził swoje badania w Chińskiej Akademii Nauk. Nie był to typowy wykład chemiczny, ponieważ słuchacze oprócz omówionych pojęć chemicznych mieli też okazję poznać życie, kulturę i architekturę Pekinu w oparciu o doświadczenia z pierwszej ręki. Drugi wykład z zakresu fotochemii dotyczył roli światła w stymulowaniu ważnych procesów biochemicznych. Profesor UO Rudolf Słota, pokazał również uczestnikom na czym polega zjawisko fluorescencji i fosforescencji oraz przedstawił skutki oddziaływania promieni UV na materię.

            Dla uczniów była to na pewno inna lekcja chemii, a także możliwość poznania wydziału i pracy wykładowców uczelnianych.

A.S.

XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

PCK

W sobotę, 12 maja, odbyły się w Opolu XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Tegoroczne zawody odbyły się pod patronatem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu. Motywem przewodnim były zasady ochrony przeciwpożarowej.

            Naszą szkołę reprezentowała 5 – osobowa drużyna w składzie: Kamila Borek, Daria Grzeczkowicz, Kamila Smieszkoł, Martin Ibrom i Rafał Wilczek. Zespół miał do pokonania 5 stacji urazowych oraz dwa testy – jeden z zakresu pierwszej pomocy a drugi z zasad ochrony przeciwpożarowej. Na stacjach urazowych zawodnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia np. poszkodowanemu z obrażeniami głowy, twarzy, osobie poparzonej, poszkodowanemu w wypadku drogowym, znajdującemu się w samochodzie, który zaczął się palić i osobie, u której doszło do zatrzymania oddechu.

            Po kilku godzinach bardzo wyczerpujących zmagań nadszedł czas na podsumowanie mistrzostw. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. Uczestnicy, choć bardzo zmęczeni, wrócili do domu bogatsi w nowe doświadczenia i umiejętności. Oby nie musieli ich wykorzystywać w życiu codziennym. Gratulujemy!

Opiekun SK PCK

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.