background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

GIMNAZJALISTO !

Nie chcesz zginąć w anonimowym tłumie młodzieży w wielkomiejskiej szkole?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!

Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem

Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE.

U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia,

Przyjdź, gwarantujemy Ci, że u nas nie ma czasu na nudę.

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I:


1.  Profil politechniczny, którego celem jest kształtowanie i pogłębianie umiejętności matematycznych, fizycznych i informatycznych. Przedmiotami wiodącymi są: matematyka oraz fizyka lub chemia (do wyboru). Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących  inne. Mogą to być: fizyka (w przypadku gdy uczeń wybrał już chemię), informatyka, chemia (w przypadku gdy uczeń wybrał już fizykę) oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
      W ramach profilu prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki w ramach koła matematycznego. Program tych zajęć, wykraczający poza podstawę programową, ma ułatwić uczniom późniejsze studia na kierunkach ścisłych. Przewidziane są zajęcia wyjazdowe na Uniwersytecie Śląskim (Instytut Fizyki i Matematyki) oraz Politechnice Śląskiej.
      Profil przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach oraz na ścisłych kierunkach uniwersyteckich (np. matematyka, fizyka, chemia, informatyka).


2. Profil humanistyczny przeznaczony jest dla uczniów z uzdolnieniami artystycznymi, językowymi i zainteresowaniami psychologicznymi. Przedmiotami wiodącymi są : język polski i wiedza o społeczeństwie. Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących  inne. Mogą to być: historia, biologia, geografia oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
        W ramach profilu prowadzone będą dodatkowe zajęcia z przedmiotu „teatr i literatura”. Program tych zajęć, oparty o zajęcia warsztatowe (na miejscu i wyjazdowe w teatrach), adresowany jest szczególnie do osób uzdolnionych artystycznie lub pragnących sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Lekcje teatralne oraz artystyczna adaptacja dzieł literackich mają podnieść kompetencje absolwentów w dziedzinie historii i kultury. Chętni będą mogli też uczestniczyć w warsztatach historycznych (tworzenie projektów historycznych – filmy, artykuły, prace konkursowe, rekonstrukcje).

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych (np. filologia polska, kulturoznawstwo, historia, filozofia), prawnych (np. administracja, prawo) i społecznych (np. psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, resocjalizacja, praca socjalna).

3. Profil turystyczny - uczniowie tej klasy uczyć się będą wykorzystywania wiedzy geograficzno-przyrodniczej i historycznej w przedsięwzięciach o charakterze turystycznym. Szczególną rolę odgrywać będzie  zainteresowanie skarbami regionu opolskiego, a w szerszej perspektywie zachęcanie do odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa kulturowego Dolnego i Górnego Śląska oraz innych regionów Polski. Dodatkowym atutem jest nauka zawodowego języka obcego, niezbędnego w przyszłym zawodzie. Kończąc szkołę  uczniowie będą się posługiwali dwoma językami obcymi, co umożliwi im swobodne komunikowanie się za granicą. Będą znać walory turystyczne regionu, Polski i wybranych krajów europejskich oraz orientować się w możliwościach dalszego kształcenia i perspektywach dotyczących ich pracy zawodowej.
    Przedmiotami wiodącymi są geografia i historia. Kandydaci dobierają sobie do przedmiotów wiodących inne. Mogą to być: wiedza o społeczeństwie, j. polski, biologia oraz jeden z dwóch języków obcych (j. angielski lub j. niemiecki).
     W ramach kształcenia przewiduje się dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Będą to: warsztaty językowe (English in tourism, Deutsch im Tourismus), warsztaty turystyczne w terenie, wycieczki i rajdy krajoznawcze).
    Profil przygotuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, historia, gospodarka przestrzenna, kulturoznawstwo, logistyka, wychowanie fizyczne, zarządzanie, kierunki sportowo- turystyczne.

4. Profil medyczny i promocji zdrowia – uczniowie wybierający ten profil otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i innych przedmiotów wybranych. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia własnego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profilaktycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie certyfikatu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
       Przedmiotami wiodącymi profilu są: biologia i chemia. Uczniowie będą mogli wybrać ponadto dwa inne rozszerzenia z następujących przedmiotów: fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j. polski oraz języki obce (j. angielski lub niemiecki). Przewiduje się także zajęcia z przedmiotu dodatkowego - podstawy wiedzy pedagogiczno- psychologicznej. Okresowo prowadzone będą także zajęcia specjalistyczne we współpracy z Opolskim Oddziałem Okręgowym PCK, Laboratorium Analitycznym w Zawadzkiem, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
       Profil przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety rolnicze, przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego.   
Ostateczną decyzję o wyborze profilu uczeń liceum podejmuje pod koniec klasy pierwszej, ponieważ nauka poszczególnych przedmiotów na tzw. poziomie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie drugiej (nie dotyczy to języków obcych, których nauczanie na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się już od klasy pierwszej).


Technikum informatyczna i ekonomiczne:


1.    Technikum informatyczne o profilu obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku z wiodącym językiem angielskim (przewiduje dodatkowe zajęcia cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku w zakresie korzystania z narzędzi: CorelDraw, AdobePhotoshop, AutoCAD, AdobePremiere, Blender itp.)
Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).
    W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL).
Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika informatyka.
    W czasie nauki istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku, na których uczniowie - wykorzystując profesjonalne oprogramowanie narzędziowe -poznają najnowsze techniki przygotowywania filmów, prezentacji, animacji, grafik 2D i 3D.

2.    Technikum ekonomiczne - celem kształcenia w tej klasie jest przygotowanie przyszłych absolwentów do życia w zmieniającym się, współczesnym świecie, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy. Technikum ekonomiczne przygotowuje również do kontynuowania nauki w szkołach wyższych - głównie ekonomicznych i handlowych.  
          W ramach kształcenia prowadzone są zajęcia w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych, gdzie zapoznają się z rzeczywistością rynkową i możliwościami zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej.
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe A35 (planowanie i prowadzenie działalności w organizacjach) i A36 (prowadzenie rachunkowości), które po ukończeniu nauki upoważniają do posługiwania się tytułem technik – ekonomista.
           W czasie 4-letniej nauki uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, warsztatach rozszerzających wiedzę, olimpiadach i konkursach różnego szczebla. Niektóre z zajęć prowadzone są przez specjalistów z Banku Zachodniego WBK, którego zawadczański oddział sprawuje patronat nad klasą ekonomiczną.

Szkoła Branżowa I stopnia.


          W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych wykazem zawodów dla szkół tego typu. Najpopularniejsze w naszej szkole zawody to: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca.
         Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe dla poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu.
          Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej. Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie technikum oraz zadają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie. Po jego zdobyciu mogą podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza.
Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz ewentualnie dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy.

 

Zobacz również naszą:

Ulotkę z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019

Plakat z ofertą edukacyjną

 

         Przypominamy, że rejestracja kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji VULCAN. Uczniowie, którzy z róznych przyczyn nie mają dostępu do systemu rekrutacji mogą złozyć podanie wypełnione ręczne. Podania zamieściliśmy na tej stronie.

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.