Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Strona główna

Logowanie

        

          Od 1 września 2012r. okres kształcenia we wszystkich zawodach wynosi 3 lata. Edukacja w zasadniczej szkole zawodowej realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Nauka odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej.
Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zawadzkiem. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka.
            Na płaszczyźnie przygotowania zawodowego uczniowie pracują niezależnie, nabywając umiejętności, odpowiednio do rodzaju zawodu.
Przygotowanie zawodowe ma formę teoretyczną i praktyczną. Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy młodociani. Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy. Szkoła udziela wszelkiej pomocy związanej z odbywaniem praktyk oraz pośredniczy z znalezieniu firmy, w której praktyka mogłaby byc przeprowadzona.
           

            Na absolwentów szkół zawodowych czekają firmy z kraju i zagranicy, ponieważ zapotrzebowanie na specjalistów wciąż rośnie. Podejmując naukę w naszej szkole uczeń staje się niezwykle konkurencyjny na rynku pracy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera wspaniałe możliwości przed osobami uczącymi się zawodu.

Copyright © Arkadiusz Kwas Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.