Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Strona główna

Logowanie

 

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka.
Uczniowie szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

- konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
- wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
- programowania w różnych środowiskach systemowych,
- programowania w różnych językach programowania,
- wykonywania prezentacji, stron www, montażu filmów, tworzenia grafik itp.,
- aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
- podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

 

Wybrane przedmioty zawodowe w zawodzie Technik informatyk:
- Sprzęt komputerowy (obsługa, diagnostyka i naprawa nowoczesnego sprzętu komputerowego)
- Systemy i sieci komputerowe (instalacja systemów operacyjnych, montaż sieci komputerowych)
- Techniki programowania (tworzenie stron internetowych, grafika komputerowa)
- Systemy baz danych (zarządzanie, tworzenie i obsługa bazy danych)
- Język angielski zawodowy (tzw. słownictwo techniczne w dziedzinie informatyki)
- Działalność gospodarcza w branży informatycznej (założenie własnej firmy informatycznej)

 

 Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony w:
- małych i średnich przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
- organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy informatyczne,
- firmach świadczących usługi informatyczne.

 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

I. (E12) Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, re-konfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.


II. (E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.


III. (E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

         Według analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe ale wręcz konieczne ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

        Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Dla zawodu technik informatyk wyodrębniona została kwalifikacja E.13., która jest wspólną dla zawodu technik teleinformatyk.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (E.12.) odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 (E.13.) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K3 (E.14.) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

 

Źródło: www.koweziu.edu.pl

Copyright © Arkadiusz Kwas Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.