Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Strona główna

Logowanie

         W tym typie kształcenia, uczniowie uzyskują kwalifikacje o charakterze ogólnoekonomicznym, tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. Zdobyte umiejętności z ekonomii, rachunkowości, prawa i przedsiębiorczości, wzbogacone o nowoczesne techniki informatyczne i księgowe, czynią z absolwenta tej szkoły znakomitego pracownika wielu branż, w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Technik ekonomista ma przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:
- samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów ewidencji,
- prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych,
- wykonywania typowych prac biurowych.


Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej, zaś zasób posiadanej wiedzy ekonomicznej sugeruje, iż powinny to być studia o kierunku ekonomicznym.
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Technik ekonomista potrafi:
− stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
− obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
− sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
− posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
− ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
− prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
− prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
− sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
− obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
− organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
− stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.


          Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

 

          Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. uzyska zawód technika rachunkowości, a technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. uzyska zawód technika ekonomisty.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ A.35. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY DRUGIEJ.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ A.36. ODBYWA SIĘ POD KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU KLASY CZWARTEJ.

 

Źródło: www.koweziu.edu.pl

Copyright © Arkadiusz Kwas Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.