Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Strona główna

Logowanie

 

Ważne terminy dla maturzysty w roku szkolnym 2015/2016

 

30 września

Termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych

30 września

Termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

7 lutego

Termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach

4 marca

Ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

4 marca

Ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach

20 kwietnia

Termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub pozimu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laurata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

29 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 maja

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

4 - 27 maja

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych przeprowadzanych według harmonogramów ustalonych w szkołach

9 - 21 maja (bez 15 maja)

Część ustna z jezyka polskiego

1 - 17 czerwca

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

5 lipca

Przekazanie świadectw dojrzałości

do 12 lipca

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 10 sierpnia

Informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

23 sierpnia

Pisemny egzamin poprawkowy

24 - 26 sierpnia

Ustny egzamin poprawkowy

12 września

Rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

 

Copyright © Arkadiusz Kwas Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.