Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Strona główna

Logowanie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

           Zgodnie z nową reformą uczniowie pierwszych klas liceum realizują jednakowy program nauczania. W drugiej klasie wybierają przedmioty rozszerzone, obejmujące wymaganą liczbę godzin zajęć z zakresu przedmiotów humanistycznych lub grupy matematyczno-przyrodniczej. Dodatkowo realizują przedmiot przyroda lub historia i społeczeństwo w zależności od tego, jakie wybrał przedmioty rozszerzone.
Podczas rekrutacji uczeń dokonuje wyboru języków obcych w zakresie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki.
           Zajęcia prowadzone są międzyoddziałowo. Pojęcie zajęcia międzyoddziałowe  oznacza,  że uczniowie mają szerokie możliwości uczestniczenia w  lekcjach realizowanych w zgodzie z indywidualnymi preferencjami.  Wybierając np. rozszerzoną geografię mogą spotkać na zajęciach koleżanki i kolegów z innych klas, którzy także wybrali ten przedmiot.


Uczniowie mają możliwość wyboru jednego z profili (Lecz jest dostępnych kilkanaście  propozycji przedmiotów rozszerzonych. Inne propozycje są uzależnione o wyborów indywidualnych uczniów po pierwszej klasie liceum):

Profil politechniczny - wybierają go uczniowie uzdolnieni w zakresie fizyki/chemii i informatyki oraz decydują o trzecim przedmiocie rozszerzonym: informatyka, chemia lub fizyka.

Profil medyczy i promocji zdrowia - wybierają go uczniowie interesujący się biologią i chemią, natomiast trzeci przedmiot do wyboru to wos,  matematyka, fizyka lub j.polski.

Profil turystyczny - wybierają go uczniowie, których pasją jest historia i geografia, a dodatkowo j.polski, wos lub biologia.

Profil humanistyczno-artystyczny - uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu geografii i j. polskiego, a także wos-u lub historii.

Profil pedagogiczno-psychologiczny - uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć z j. polskiego i biologii, wybierają historię lub wos.

 

Więcej informacji o profilach można uzyskać przeglądając ULOTKĘ REKRUTACYJNĄ.

 

Uczeń kończy liceum uzyskując świadectwo potwierdzające zdobycie wykształcenia średniego – ukończenie liceum. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymuje dyplom maturalny uprawniający do starania się o przyjęcie na uczelnie wyższe.

 

Nowe liceum daje uczniom możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych. Obecne klasy drugie dzięki sprawnej organizacji zajęć kształcą się aż w dwunastu różnych „profilach”. Uczniowie sami zdecydowali o doborze rozszerzeń (zgodnie ze swymi zainteresowaniami), wybrali również języki rozszerzone. Taki układ zajęć daje duże możliwości w zakresie określenia własnej ścieżki edukacyjnej.
Innym składnikiem procesu kształcenia są zajęcia dodatkowe w szkole. Od kilku lat realizowany jest projekt Powiatu Strzeleckiego pod nazwą „Równamy do najlepszych”. W procesie kształcenia chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach typu „Wsparcie i pomoc”, pozwalających im wyrównać poziom po gimnazjum . W szkole prowadzone są kursy kończące się zdawaniem certyfikatów europejskich: językowych (TELC i FCE) i informatycznych (ECDL). Uprawnia to np. do zwolnienia z zajęć na wyższej uczelni z danego przedmiotu. Realizowana też jest „Matyka pomiędzy szkołą średnią a wyższą”, dająca poszerzenie umiejętności z tego przedmiotu dla przyszłych studentów kierunków ścisłych. W nowym roku szkolnym planujemy dodatkowo organizację zajęć typu „Wsparcie i Rozwój” skierowanych do uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach. Planowane też są darmowe wycieczki naukowe od jedno- do trzydniowych gdzie będziemy zwiedzać, zabytki techniki, muzea i podróżować szlakami kultury i sztuki. Oczywiście najważniejszym celem jest przygotowanie ucznia do podjęcia studiów na dostosowanym do swoich potrzeb kierunku. Służą temu m.in. konsultacje z przedmiotów maturalnych, prowadzone regularnie od wielu już lat. Realizowane są również zajęcia Pracowni Rozwoju Osobistego, prowadzona jest ciągła współpraca ze szkolnym pedagogiem i doradcą zawodowym.
Inną formą zajęć jest wolontariat uczniowski – klub Activa działający od 2004 roku. Activa współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizuje akcje i happeningi na rzecz społeczności szkolnej i mieszkańców miasta, organizuje również czas wolny uczniów. Chętni uczniowie mogą się również realizować w projekcie „Młodsi i starsi – razem w zabawie i nauce”. Jego celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży i dzieci, nauka poprzez zabawę, motywowanie młodzieży do pracy poprzez dostarczanie im pozytywnych bodźców niespotykanych w trakcie zwykłej nauki szkolnej, rozwijanie umiejętności zarządzania grupą, sprawowania funkcji lidera. Systematycznie kilka razy w roku grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Agnieszki Miksy odbywa w PSP w Zawadzkiem zajęcia plastyczno - techniczne z uczniami klas I-III. W szkole wydawana jest gazeta „My o Nas”, która ukazuje się w wersji elektronicznej. Uczniowie mają dostęp do zajęć astronomicznych w ramach projektu Uniwersytetu Opolskiego „Wirtualnej Akademii Astronomii” oraz teleskopu Uniwersytetu Bradford na Teneryfie. Szkoła uczestniczy w projekcie RCRE e-Szkoła. Realizowane są projekty środowiskowe i informacyjne takie jak „Mam haka na raka”, czy też udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ostatnim sukcesem jest zakwalifikowanie do finału ogólnopolskiego konkursu EXPLORY projektu „EkoSen” przygotowanego przez grupę uczniów pod kierunkiem pana Zdzisława Żuchowskiego. W poprzednich latach uczniowie byli wielokrotnie nagradzani w konkursie Fundacji Batorego „Historia Bliska”. Co roku uczniowie kwalifikują się też do finału regionalnego konkursu geologicznego organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na uwagę zasługują również liczne sukcesy sportowe uczniów - zwłaszcza w piłce ręcznej (mistrzostwo województwa opolskiego chłopców w 2012 i 2013 roku) oraz w konkurencjach lekkoatletycznych.
Szkolna Izba Regionalna i Izba Tradycji Szkoły, Centrum Multimedialne z bardzo dobrze wyposażoną biblioteką są dobrze znane wszystkim zainteresowanym (ze zbiorów biblioteki korzystają również absolwenci, kształcący się na różnych uczelniach!). Ale najważniejsze dla nas są wyniki i dalsze losy naszych absolwentów. Jesteśmy dumni z tego, że uczniowie podejmują dalszą naukę w najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Są dobrymi pracownikami uczącymi się zawodu na kursach i u miejscowych pracodawców. Jako, że szkoła jest jedną z najmniejszych w województwie opolskim możemy indywidualnie podejść do każdego ucznia i do jego potrzeb. Stanowimy integralną część naszej społeczności lokalnej. Zachęcamy do śledzenia strony szkoły gdzie na bieżąca publikujemy informacje z wydarzeń i życia szkoły www.zspzawadzkie.wodip.opole.pl

 

Copyright © Arkadiusz Kwas Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.